NỘI DUNG GÓI DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

–          Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doanh  nghiệp nắm bắt.

–          Rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với chứng từ gốc và điều chỉnh ngay nếu có sai sót.

–          Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính.

–          Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp trong năm qua và biện pháp khắc phục

–          Nhập chứng từ và thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….

–          Cân đối lãi lỗ và báo cho doanh nghiệp biết.

–          Chốt số liệu, lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

–          Xin dấu doanh nghiệp và đi nộp sau đó bàn giao bản gốc cho chủ doanh nghiệp ngay sau khi nộp.

–          In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp.

–          Chi phí trọn gói từ 500.000 đ – 3triệu/ năm.