0964.058.102

Lỗi vi phạm trước đây của google ads là gì? khắc phục

Giới thiệu về Lỗi vi phạm trước đây khi quảng cáo google ads

Google liên tục xem xét lại quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ các chính sách của google.  Trong quá trình xem xét lại theo tiêu chuẩn, hệ thống có thể xác định những quảng cáo đã bị từ chối không còn vi phạm chính sách của google nữa.  Nếu quảng cáo của bạn đã bị từ chối trong một khoảng thời gian dài và sau đó hệ thống thực thi của google quyết định không áp dụng chính sách này nữa, thì google  có thể vẫn coi quảng cáo là bị từ chối và phân loại quảng cáo đó là “Lỗi vi phạm trước đây”. Google làm như vậy là để tránh cho bạn vô tình tiêu hết tiền vào các quảng cáo cũ. Để kích hoạt lại quảng cáo của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Cách khiếu nại những quyết định về chính sách trong bảng “Quảng cáo và phần mở rộng”:

 1. Chọn những quảng cáo mà bạn muốn bắt đầu phân phát.
 2. Từ trình đơn ở trên cùng, hãy chọn Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Khiếu nại.
  Nếu quảng cáo bạn chọn không đủ điều kiện để khiếu nại, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết đó là những quảng cáo nào.
 4. Trong phần “Lý do khiếu nại”, hãy chọn Đã thực hiện các thay đổi để tuân thủ chính sách.
 5. Trong phần “Khiếu nại cho”, hãy chọn những quảng cáo mà bạn muốn khiếu nại.
 6. Nhấp vào Gửi.

Cách khiếu nại quyết định về chính sách từ cột “Trạng thái” của một quảng cáo:

 1. Trong cột “Trạng thái” của quảng cáo mà bạn muốn bắt đầu phân phát, hãy di chuột qua trạng thái của quảng cáo đó và nhấp vào Khiếu nại.
 2. Trong phần “Lý do khiếu nại”, hãy chọn Đã thực hiện các thay đổi để tuân thủ chính sách.
 3. Trong phần “Khiếu nại cho”, hãy chọn những quảng cáo mà bạn muốn khiếu nại.
 4. Nhấp vào Gửi.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *