0964.058.102

Tắt thông báo Flatsome issues khi update phiên bản mới

Hàm tắt thông báo Flatsome issues khi cập nhật phiên bản mới sẽ thông báo “Flatsome issues The purchase code is already registered on another site. Please go to your account and manage your licenses.”

Cách tắt thông báo Flatsome Issues đơn giản

Bắt đầu từ phiên bản 3.14.x trở đi nếu theme Flastsome không có key active thường sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu đăng ký từ tác giả Flatsome. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẽ cách ẩn thông báo Flatsome issues bằng hàm code dưới sau đây.

Các bạn copy và paste đoạn code sau vào file functions.php của theme child nhé!

// xoá thông báo Flatsome issues

add_action( 'init', 'hide_notice' );
function hide_notice() {
remove_action( 'admin_notices', 'flatsome_maintenance_admin_notice' );
}

 

4/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.